Sabtu, 02 Februari 2013

Dasar Ilmu Tajwid

Assalamu'alaikum wahai para pembaca, kali ini saya sedikit akan berbagi ilmu tentang pentingnya mengenal Ilmu Tajwid, dan berikut alah beberapa dasar yang perlu diingat dalam mempelajari Ilmu Tajwid.

1. Pengertian tajwid menurut bahasa ialah : Memperelokkan sesuatu. Menurut istilah ilmu tajwid : Melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf.
2. Hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardhu kifayah dan mengamalkannya yakni membaca al-Quran dengan tajwid ialah fardhu ain bagi setiap lelaki dan perempuan yang mukallaf.
3. Tumpuan perbincangannya ialah pada kalimah-kalimah al-Quran.
4. Kelebihannya : Ia adalah semulia-mulia ilmu kerana terus berkait dengan al-Quran sebagaimana hadis nbi yang bermaksud:
“Sebaik-baik dikalangan kamu ialah orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya” (Riwayat Bukhari)
5. Penyusunnya ialah imam-imam qiraat.
6. Faedahnya : Agar mencapai kejayaan dan keredhaan Allah di dunia dan akhirat, insyaAllah.
7. Dalilnya : dari al-Quran dan hadis nabi s.a.w.
8. Nama ilmu : Ilmu Tajwid.
9. Masalah yang diperbincangkan : Mengenai kaedah dn cara-cara bacaannya secara keseluruhanyang memberi pengertian hukum-hukum cabangan.
10. Matlamatnya : Memelihara lidah daripada kesalahan membaca ayat-ayat suci al-Quran pada ketika membacanya. Membaca sepertimana ketika penurunnya kepada Nabi kita Muhammad s.a.w.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar